NOVI SAD
Sutjeska 2 (SPENS)
Tel: 021/422-174


USLUGEOČNI PREGLEDI


U slučajevima kada se uz naočare ili kontaktna sočiva ne postigne željena oštrina vida, moguć je oftalmološki pregled oka, kako bi se utvrdio i po mogućnošću otklonio uzrok. Pregled može biti:

- Mikroskopom
- Pregledom očnog dna
- Pregledom pokretljivosti očiju
- Merenjem očnog pritiskaNAOČARE


Nakon provere vida na daljinu i blizinu u slučaju potrebe korekcije vida naočarima "Očni Centar Dr. Stevanović" može izraditi:

1. Naočare za daljinu
2. Naočare za blizinu
3. Naočare sa bifokalnim staklima (i za daljinu i za blizinu)
4. Naočare sa progresivnim staklima (dobar vid na svim udaljenostima)
5. Naočare za kompjuter (jasan vid na monitoru i tastaturi)
6. Naočare za noćnu vožnju (sa zaštitnim staklima od jake svetlosti farova pri noćnoj vožnji)

Sva dioptrijska stakla mogu imati:

1. Zaštitu od grebanja
2. Antirefleks sloj koji štiti od jake svetlosti
3. Antimagnetni sloj za zaštitu od zračenja monitora
4. Fotokomponentu kako bi se stakla zatamnjivala izlaganjem sunčevoj svetlosti.KONTAKTNA SOČIVA


Kontaktna sočiva omogućuju savršenu oštrinu vida i širinu vidnog polja uz osećaj komfora. Ona mogu biti:
1. Meka
2. Tvrda
3. Gas propusna

Dioptrija kontaktnih sočiva moze biti:

1. Sferična
2. Torična
3. Progresivna (i za daljinu i za blizinu) ili
4. U boji

Kontaktna sočiva mogu biti:

1. Dnevna
2. Mesečna
3. Tromesečna
4. Šestomesečna ili
5. Godišnja.

Prilikom odredjivanja kontaktnih sočiva kao i obuke pacijenata za stavljanje istih savetuju se predvidjene kontrole koje su besplatne.

Za odredjivanje kontaktnih sočiva ili kontrolu pacijenata zakazivanje je telefonom ili lično.